Ολική Αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας

ASI-MIS (Anterior Supine Intermuscular Minimal Invasive Surgery) Υπό κατασκευή
MIS
ALMIS

Υπο κατασκευή