Η φιλοσοφία μας

Αγαπητές/οί ασθενείς,

Ο ασθενής με πρόβλημα στη Σπονδυλική Στήλη είναι συχνά φοβισμένος και ανασφαλής. Δε γνωρίζει ακριβώς τι έχει, του είπαν πιθανώς «πως αν δε χειρουργηθεί θα μείνει ανάπηρος» κι αυτό του προκαλεί φόβο.

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ακριβής διάγνωση του προβλήματος και η λεπτομερής παρουσίαση όλων των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών, χειρουργικών και μη, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς.

Έτσι ο ασθενής με γνώση, αίσθημα ασφάλειας και χωρίς φόβο θα συμμετάσχει ουσιαστικά στην επιλογή της ενδεικνυόμενης θεραπείας.

Στην υπηρεσία των ασθενών βρίσκεται η πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, που σε συνδυασμό με το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη σωστή διάγνωση και επιτυχή θεραπεία των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και στη συνεργασία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.

doctor explaining spine
doctor explaining spine

Συμβουλές στους ασθενείς
για το πρώτο ραντεβού

Αγαπητές/οί ασθενείς, οι παρακάτω απλές συμβουλές, έχουν σκοπό να διευκολύνουν και να κάνουν πιο αποτελεσματική την επίσκεψη σας στο ιατρείο.

  • 1.) Προγραμματίστε επαρκή χρόνο για την επίσκεψή σας. Είναι πιθανό κατά την πρώτη επίσκεψή σας, να απαιτηθεί αρκετός χρόνος για την λήψη ιστορικού και την πραγματοποίηση της ιατρικής εξέτασης.
  • 2.) Έχετε μαζί σας απαραιτήτως το σύνολο των εργαστηριακών και απεικονιστικών (ακτινογραφίες – αξονικές – μαγνητικές) εξετάσεων που έχετε πραγματοποιήσει, ακόμα και αν σας φαίνονται περιττές.
  • 3.) Σημειώστε από πριν ερωτήσεις και απορίες που θέλετε να συζητήσουμε.
  • 4.) Έχετε μαζί σας το βιβλιάριο ασθενείας, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και λίστα των φαρμάκων που τυχόν λαμβάνετε σε χρόνια βάση.
  • 5.) Προτιμήστε ενδύματα που διευκολύνουν την κλινική εξέταση.